การยืมสิทธิการใช้งาน Mastercam แบบเครือข่าย

Mastercam License Borrow Utility ใหม่ช่วยให้คุณใช้ Mastercam นอกที่ทำงานได้ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโฮสที่มีใบอนุญาต Mastercam เพื่อยืมใบอนุญาต หลังจากการยืมคุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายได้

ตอนนี้คุณสามารถยืมใบอนุญาตเครือข่าย Mastercam ในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถคืนใบอนุญาตหรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ Mastercam อื่นได้ตามต้องการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณยังสามารถยืมผลิตภัณฑ์ Mastercam หลายตัวพร้อมกันได้

License Borrow Utility กำหนดให้คุณแลกเปลี่ยนสิทธิการใช้งานเครือข่ายระยะไกลในปัจจุบันของคุณเป็นสิทธิใช้งานยืมเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย นี่ทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณทำงานรอบเดียวซึ่งสามารถทำได้โดยเปิดใช้งานใบอนุญาตเครือข่าย Mastercam อีกครั้ง

เปิด License Borrow Utility โดยเปิดจากโฟลเดอร์ Mastercam Licensing Utilities ในเมนู Start ของ Windows

เลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการยืม จากนั้นคลิก ยืมใบอนุญาต ระยะเวลาการยืมเริ่มต้นนั้นปรับแต่งได้และเข้าถึงได้โดยคลิก ไฟล์ ตัวเลือก

ใบอนุญาตจะกลับสู่เครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืม คุณยังสามารถเลือกที่จะคืนใบอนุญาตก่อนกำหนดเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้ เลือกแท็บ คืน เลือกใบอนุญาตจากรายการ แล้วคลิก คืนใบอนุญาต