Mastercam / Educational Suite


Educational Suite

โซลูชันซอฟต์แวร์ CAD / CAM ของเรานั้น จะเป็นแบบรวมและมีราคาลดพิเศษสำหรับโรงเรียนเพื่อรวมซอฟต์แวร์ CAM ชั้นนำของโลกเข้าไว้ในหลักสูตรการสอน ด้วยการใช้งานทั้งหมดของเวอร์ชั่นอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่รวมอยู่ใน Mastercam Educational Suite

ครูผู้สอนต่างชื่นชมความยืดหยุ่นในการสอนทุกอย่างตั้งแต่บทเรียนเบื้องต้นจนถึงการใช้งาน CAM ขั้นสูง ไม่ว่าคุณต้องการให้นักเรียนเห็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิต ช่วยปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาขั้นต้น หรือเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในการผลิตด้วยการเรียนการสอนด้วยมือคุณสามารถทำทุกอย่างด้วยซอฟต์แวร์นี้

Mastercam Educational Suite ประกอบไปด้วย:

  • MillLatheWireRouterDesign, ProDrill, and Mastercam for SOLIDWORKS®

  • ไลบารี่โพสต์โปรเซสเซอร์เบื้องต้นสำหรับเครื่อง 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน

  • การสนับสนุนการศึกษาและคลังความรู้สำหรับการศึกษา


Mastercam เป็นซอฟต์แวร์ CAM ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก * นี่ทำให้โซลูชั่นการศึกษาของเราเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาทางเทคนิคใด ๆ หากคุณต้องการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอาชีพการงานที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Mastercam ในห้องเรียน

  • ที่ 1 สำหรับการศึกษา

  • ที่ 1 ในอุตสาหกรรม

  • มีกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก

  • หลักสูตรสำหรับทุกระดับ

Educational Suite ของเราสามารถช่วยการผลิตของคุณได้อย่างไร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0816254621