Mastercam / Port Expert


Port Expert

Mastercam Port Expert อำนวยความสะดวกในการสร้างทางเดินมีด สำหรับเครื่อง CNC คว้านพอร์ตฝาสูบ เป็นซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานสำหรับการสร้างทางเดินมีดแบบหลายแกนในพอร์ตฝาสูบ งานท่อที่ซับซ้อนหรืองานคว้านหลุมลึก ซอฟต์แวร์นี้สร้างการเคลื่อนที่ของพอร์ตที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพบนพื้นผิว Surface หรือ ก้อน Solid ช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของเครื่องจักรซึ่งส่งผลให้ทางเดินมีดที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณภาพการขัดผิวที่เหนือกว่า

  • สามารถจำกัดการเคลื่อนที่ของทางเดินมีด ให้กัดที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของพอร์ตหรือกัดภายในปลายทั้งสองด้านของพอร์ตโดยมีการบรรจบกันตรงกลาง

  • เมื่อกัดที่ปลายทั้งสองด้านของพอร์ตจะมีการเชื่อมทางเดินมีดระหว่างการกัดทั้งสองด้านเพื่อให้การบรรจบตรงกลางได้อย่างพอดี

  • ทางเดินกัดละเอียดของ Port Expert สามารถกำหนดเป็นขนานกับทิศทางการไหลของอากาศหรือตั้งฉากก็ได้

  • Port Expert ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Mastercam Mill 3D, Mastercam for SOLIDWORKS and Mill 3D และ Mastercam Router 3D

เพียงกำหนดรูปร่างของพอร์ตและรูปทรงวัตถุที่ไม่ต้องการกัดจากนั้นกำหนดค่าเครื่องมือและพารามิเตอร์การตัดเฉือนของคุณ ที่เหลือให้ Port Expert จัดการ