การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้การสนับสนุนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี