10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 10.Solid Hole Enhancements

10. การปรับปรุงรูโซลิด | Solid Hole Enhancements

เพิ่มประสิทธิผล | ระบบการทำงานโดยรวมทั้งหมด

การปรับปรุงรูโซลิดใหม่รวมถึงการเก็บขอบที่ตรงกันทั้งขอบด้านบนและขอบด้านล่างเปลี่ยนทิศทางของรูที่มีอยู่และสร้างการดำเนินการโซลิดใหม่จากการดำเนินการรูโซลิดที่มีอยู่ซึ่งได้แสดงถึงความยืดหยุ่นที่มากขึ้น คลิกน้อยลง และประหยัดเวลาในการสร้างรูปทรงเรขาคณิตสำหรับการเจาะรู

New solid hole enhancements include matching edge treatments for top and bottom edges, changing the direction of existing through holes, and creating new solid operations from a single existing hole operation. This represents more flexibility, fewer clicks, and time savings when creating geometry for holemaking operations.