10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 9.Machine Group Setup Stock Updates

9. ปรับปรุงการตั้งค่าสต็อคใน Machine Group Setup | Machine Group Setup Stock Updates

เพิ่มประสิทธิผล | ระบบการทำงานโดยรวมทั้งหมด

วิธีการเลือกแบบใหม่ที่ง่ายกว่าและใช้งานง่ายกว่า 3 วิธีได้เพิ่มเข้าไปเวอร์ชั่น 2024 แล้ว ซึ่งได้แก่ เพิ่มจากมุม 2 มุม, เพิ่มจากสต็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเพิ่มจากสต็อกทรงกระบอก การกำหนดค่าสต็อกเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้ต้องทำและการกำหนดค่าสต็อกใหม่เหล่านี้ทำให้กระบวนการการทำงานง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในขณะที่สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

Three new easier, more intuitive selection methods have been added, including Add from two corner, Add rectangular stock, and Add cylindrical stock. Stock definition is the first thing a user must do, and these new stock definition methods simplify and speed up the process while creating a better user experience.