10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 3.Hole Improvement

3.การปรับปรุงกระบวนการการเจาะรู | Process Hole Improvements

ลดเวลา | Mill-Turn

ก่อนหน้านี้ เส้นทางเครื่องมือ Process Hole ใช้กระบวนการที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้กับฟีเจอร์รู แบบโซลิด ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการเจาะรูอย่างน้อย 1 กระบวนการแต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ความสามารถในการนำเข้ากระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในไฟล์เพื่อประหยัดเวลาและเงินในขณะที่ยังสอดคล้องกับกระบวนการการทำงานของคุณ

The Process Hole toolpath applies previously defined processes to a part’s solid hole features, which consists of one or more holemaking operations’ built-in functions library. The ability to import applicable processes into the working part file will save time and money while maintaining consistency with your processes.