อบรม หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้และหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด)

โดยในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

บริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้และหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด) โดยมีนาย นายฤทธิเดช พรหมดำ

เป็นตัวแทนจากทางบริษัทได้ร่วมเป็นวิทยากรด้านสายงานการออกแบบผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด)

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ แรงงานในระบบ แรงงานใหม่และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในสายงานการออกแบบการผลิต CAD/CAM ทั้งงานกัด และงานกลึง

รายละเอียดโคงการมีดังนี้

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง, เครื่องกัด) และโครงการเสริมเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระยะเวลาการฝึกอบรม ๓๐ ชม./หลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารโรงฝึกงานฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

———————————————————

Skill Development Institute 2 Suphanburi organized a training course on maintenance, maintenance, applied industrial robots and a course on computer-assisted production (lathe, milling machine).

On January 17, 2023, Mr. Somsak Sukwatako, Director of Institute for Skill Development 2 Suphanburi, presided over the opening ceremony, along with the management and staff attended the opening ceremony.

CS Soft and Solutions Co., Ltd. is pleased to attend the training course on maintenance of applied industrial robots and computer-assisted production courses (lathes, milling machines). Mr. Rittidej Promdam

Representing the company as a lecturer in the field of design and production of industrial parts Upgrading Projects to Increase Skill Potential and Workforce Competencies to Support Changes in Skill Upgrading Training Technology Computer Aided Manufacturing Course (Lathe, Milling Machine)

This training program is designed to develop labor skills for entrepreneurs, formal workers, new workers and the general public who are interested in design, manufacturing, CAD/CAM, both milling and turning.

Project details are as follows:

Upgrading Projects to Increase Skill Potential and Workforce Competencies to Support Changes in Skill Upgrading Training Technology Computer-assisted Designing (CAD) and Computer-assisted Manufacturing (CAM) courses (lathes, milling machines) and technological workforce enhancement projects to support work in the 21st century. Applied Industrial Robot Maintenance Course The total number of trainees is 40 people, the training period is 30 hours/course. Between 16 – 20 January 2023, from 09.00 – 16.00 hrs., at the Industrial Technology Workshop Building Skill Development Institute 2 Suphanburi

—————————————————————–

**บริษัท CS Soft & Solutions จำกัด ตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ Mastercam ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจาก บริษัท CNC Software, LLC. ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้สนับสนุนซอฟท์แวร์ Mastercam สำหรับการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ครั้งที่32 และ Worldskills Thailand Regional ครั้งที่29 อย่างเป็นทางการ**

#Mastercam

#Mastercambycsss

#แข่งขันวิทยาลัยเทคนิค

#แข่งขันทักษะวิชาชีพ

#WorldskillsThailand

#WorldskillsThailandRegional

#การเเข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาค

#WorldSkillsThailandRegionalCompetition2022