การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้การสนับสนุนในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยในครั้งนี้ได้มีนักเรียนจากสถาบันของจังหวัดต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิค กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย