10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 8.Gview Cube – New On-Screen Gnomon

8. Gview Cube – On-Screen Gnomon แบบใหม่ | Gview Cube – New On-Screen Gnomon

เพิ่มประสิทธิผล | ระบบการทำงานโดยรวมทั้งหมด

Gnomon แบบดั้งเดิมบนหน้าจอของ Mastercam ได้รับการเสริมด้วยลูกบาศก์ Gview ใหม่ซึ่งเป็นวิธีการแสดงระนาบแบบกราฟิกมากขึ้นด้วยฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟมากมายลูกบาศก์ Gview ที่เป็นทางเลือกสัมพันธ์กับ WCS ตามค่าเริ่มต้นและมีตัวเลือกมากมายที่ให้ผู้ใช้ควบคุมลูกบาศก์และการแสดงชิ้นส่วนบนหน้าจอ

Mastercam’s traditional on-screen gnomon has been augmented with the new Gview cube, which is a more graphical way to show plane orientation. With many interactive features, the optional Gview cube is relative to the WCS by default and features many options that allow the user to control the cube and on-screen representation of the part.