10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 6.Dynamic Motion – Maximize Engagement

6.Dynamic Motion – เพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด | Dynamic Motion – Maximize Engagement

เพิ่มประสิทธิผล | Mill

ตัวเลือกใหม่ Maximize Engagement ในหน้า Cut Parameter จะมีเข้ามาในทางเดินเครื่องมือแบบ Dynamic Mill, Face และ Dynamic OptiRough จะทำให้เศษวัสดุมีขนาดคงที่ ลดจำนวนเศษขนาดเล็กให้มีน้อยที่สุดและช่วยป้องกันปัญหาเศษวัสดุเป็นชิ้นเดี่ยว นอกจากนี้ Mastercam ยังย้ายไปยัง Stepover ที่ป้อนโดยเร็วที่สุดซึ่งช่วยยืดอายุเครื่องมือ ลดการสั่นสะเทือน ปรับปรุงประสิทธิภาพการเกิดความร้อน ช่วยการคายเศษที่ดี และลดการสึกหรอของเครื่องจักรโดยรวม

The Dynamic Mill, Face, and Dynamic OptiRough toolpaths now include a new Maximize engagement option on the Cut Parameters page. When selected, it produces more nominal chips, minimizes the number of small chips, and helps prevent problematic stand-alone material slivers. Additionally, Mastercam moves towards the entered Stepover as quickly as possible. This helps extend tool life, reduces vibration, optimizes heat generation, promotes healthy chip evacuation, and reduces overall machine wear.