ไม่สามารถเริ่มทำงาน CodeMeter service ได้ มีข้อความขึ้น License Server not found, Error 101

ปัญหา

เมื่อพยายามเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไลเซนส์ ลูกค้าจะเห็นข้อผิดพลาดนี้:

ข้อผิดพลาดของ Activation Wizard นี้เกิดจาก CodeMeter service ไม่เริ่มทำงาน

เมื่อเริ่มทำงาน CodeMeter Control Center จะค้างอยู่ที่ Starting CodeMeter. Please wait...

เมื่อเริ่มทำงานภายใน Services.msc (กดปุ่ม Windows Start พิมพ์ services กด enter ค้นหา CodeMeter Runtime Server จากนั้นคลิกขวาและเลือก Start) ข้อความแสดงข้อผิดพลาด –  Windows could not start the CodeMeter Runtime Server service on Local Computer. Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก CodeMeter พบ kernel driver ที่น่าสงสัย ซึ่งอาจใช้เพื่อพยายามย้อนการทำงานของ CodeMeter

วิธีแก้ปัญหา

หากต้องการให้ CodeMeter ทำงาน ให้ลบ kernel driver เหล่านี้ออกจากระบบ:

C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys

C:\Windows\SysNative\drivers\mcamvusb.sys

C:\Windows\SysNative\drivers\vusbbus.sys

*อย่าลืมค้นหาไฟล์เหล่านี้ในไดรฟ์ C เนื่องจากอาจมีอยู่ในโฟลเดอร์อื่น

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดว่ามีการใช้งานไฟล์ขณะพยายามลบ คุณควรเปลี่ยนชื่อไฟล์แทนได้

Multikey.sys ไม่ใช่ไฟล์ระบบปฏิบัติการ Windows มาตรฐาน มันถูกใช้โดยซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเสมือน Hasp Emulator

เมื่อไฟล์ถูกลบไปแล้ว คุณควรจะสามารถเริ่มบริการ CodeMeter ได้

สแกนหามัลแวร์โดยใช้ MalwareBytes ในกรณีที่มีไฟล์ที่น่าสงสัยอื่นๆ ในระบบ

เมื่อ Mastercam เริ่มทำงานแล้ว คุณอาจเห็นแบนเนอร์ Not Genuine ที่ด้านบนของหน้าจอ (Mastercam 2020 หรือใหม่กว่า) อย่าลืมรายงานสิ่งเหล่านี้ไปที่ [email protected]

หากไม่พบไฟล์ที่น่าสงสัย และบริการยังคงไม่เริ่มทำงาน โปรดส่งไฟล์ LicenseLock.log ภายใน: C:\ProgramData\CodeMeter\Logs\ สามารถส่ง log ไฟล์ นี้ไปยัง [email protected] เพื่อขอรับการแก้ไข