ไลเซนส์ของ Mastercam

Mastercam ใช้ไลเซนส์ประเภทใดประเภทหนึ่งจากสามประเภทในการรัน: HASP, NetHASP หรือซอฟต์แวร์ HASP และ NetHASP เป็นฮาร์ดแวร์ไลเซนส์ ซึ่งหมายความว่าไลเซนส์เหล่านี้จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลั๊กอิน USB จริง ส่วนซอฟต์แวร์ไลเซนส์เป็นแบบดิจิทัลและสามารถจัดการโดย CodeMeter

  • หากคุณใช้ HASP หรือ NetHASP โปรดดูคู่มือผู้ดูแลระบบ Mastercam 2022

คู่มือผู้ดูแลระบบอยู่ในโฟลเดอร์ /documentation ของไดเร็กทอรีการติดตั้ง Mastercam ของคุณ สามารถดาวน์โหลดคู่มือนี้ได้จาก MyMastercam.com

  • หากคุณใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์ โปรดดูคู่มือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ Mastercam Licensing Utilities คู่มือนี้เข้าถึงได้โดยการเลือกวิธีใช้ใน Activation Wizard

การติดตั้งและการตั้งค่า ไลเซนส์

จำเป็นต้องมีไลเซนส์ก่อนเพื่อใช้งาน Mastercam 2022 โดยอาจเป็นฮาร์ดแวร์ไลเซนส์ เช่น HASP หรือ NetHASP หรือซอฟต์แวร์ไลเซนส์ก็ได้ รายการด้านล่างเป็นขั้นตอนการติดตั้งสำหรับไลเซนส์ประเภทต่างๆ วิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการตรวจสอบไลเซนส์

การติดตั้งซอฟต์แวร์ไลเซนส์

การติดตั้ง HASP

Mastercam ใช้ HASP สำหรับการใช้งานฮาร์ดแวร์ไลเซนส์แบบคนเดียว ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้ง HASP ของคุณสำหรับผู้ใช้คนเดียว

  1. ค้นหาพอร์ต USB ที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์
  2. เสียบ HASP เข้ากับพอร์ต

คำเตือน

HASP เชื่อมต่อกับพอร์ตของคุณในทิศทางเดียวเท่านั้น อย่าฝืนดันเข้าไปในพอร์ตเพราะอาจทำให้พอร์ตและ HASP เสียหายได้

การติดตั้ง NetHASP

Mastercam 2022 ใช้ NetHASP เพื่อให้บริการการติดตั้ง Mastercam จากศูนย์กลาง เนื่องจากไลเซนส์เหล่านี้ให้บริการผ่านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์ซึ่งใช้งาน NetHASP ต้องอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ไลเซนส์สื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ โดยต้องการการกำหนดค่าสองขั้นตอน:

• ไฟร์วอลล์ต้องได้รับการกำหนดค่าให้เปิดพอร์ต 475
• โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ NetHASP (C:\windows\sysWOW64\nhsrvice.exe) ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานผ่านไฟร์วอลล์ โปรดอ่านเอกสารไฟร์วอลล์ของคุณสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้

บันทึก

NetHASP จะตามด้วยตัวเลขที่ระบุจำนวนที่นั่งสูงสุดพร้อมกันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายการ เช่น NetHASP-20 หรือ NetHASP-50 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกัน

คำเตือน

เก็บ NetHASP ไว้ในที่ปลอดภัย ถ้า NetHASP สูญหายหรือชำรุด ไลเซนส์ในเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ NetHASP

ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ NetHASP ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เชื่อมต่อ NetHASP กับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ NetHASP
  2. เปิดตัวติดตั้ง Mastercam 2022
  3. ในโปรแกรมติดตั้ง Mastercam ให้เลือก Utilities, NetHASP Server และปฏิบัติตามคำแนะนำ