3D High Speed Dynamic OptiRough สามารถใช้ในได้ตั้งแต่ Mill และ Router แล้ว

เส้นทางเดินมีดแบบ 3D High Speed Dynamic OptiRough พร้อมใช้งานแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ Mill และ Router ทุกระดับ ก่อนหน้านี้ Dynamic OptiRough พร้อมใช้งานสำหรับ Mill 3D เท่านั้น เครื่องมือพาธ Dynamic OptiRough ให้ความลึกของการกัดที่ลึกมากด้วยวิธีการตัดแบบสองทิศทางเพื่อขจัดปริมาณวัสดุสูงสุดด้วยจำนวนชั้นที่น้อยที่สุด

ขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างเส้นทางเดินมีด Dynamic Optirough

เส้นทางเดินมีด Dynamic OptiRough ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางเดินมีดเพื่อตัดเฉือนชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือเดียว แทนที่จะสร้างเส้นทางเดินมีดแบบ 2D หลายรายการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คำสังนี้จะมีการตรวจสอบการชนของชิ้นงานและสำหรับงานที่มีความซับซ้อน คำสั่งนี้สามารถรับรู้ถึงตัวจับยึดเครื่องมือของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกในหน้าตัวจับยึด

เข้าถึงเส้นทางเครื่องมือ Dynamic OptiRough จากแกลเลอรี 3 มิติในแท็บของ Mill Toolpaths

แท็บ “Mill Toolpaths” ที่ไฮไลต์ “OptiRough”